MyNixOS website logo
Showing entries 1-2 out of 2.
gtk.theme.nameNixOS option
The name of the theme within the package
gtk.theme.packageNixOS option
Package providing the theme